INFORMATION

Øve aftener

Foregår i Hundige kirke, Eriksmindevej 20 2670 Greve 

Vi øver hver torsdag aften 19:30 – 21:45 afbrudt af en kort kaffepause.

Kaffen og the er gratis og brygges på skift af medlemmerne (2 personer ad gangen) ud fra en liste. Det forventes at man deltager mindst 1 gang pr. sæson.

( Der bliver i øjeblikket ikke lavet kaffe, the og kager pga. Corona risikoen)

Socialt fællesskab 

Grace lægger vægt på at være et trygt, godt socialt fællesskab. hvor vi hygger os og har det sjovt. Derfor er der er tradition for hvert år at holde “sommerafslutning” samt en “nytårskur”, hvor netop det sociale prioriteres højt.

Kommunikation

Kommunikation sker primært ved mail samt information på koraftener, og vi forsøger at holde et højt informationsniveau.  Information sendes ud – via mail – inden afholdelse af engagementer med informationer om praktiske ting samt sange – når dette er muligt.

Medlemmers  navn/adr./mailadr. og tlf.nr. fremgår af medlemslisten. Oplysningerne er private og må kun anvendes  i  korets arbejde.

Herudover holder koret både dig og omverdenen orienteret om hvad der sker på

  Facebook – Gruppen

 “Gospelkoret Grace “

Medlemskab

Der er ikke krav om optagelsesprøve for at blive medlem af Gospelkoret Grace. Alle som har lyst og finder glæde ved Gospelmusik er velkomne!

Koret har en prøvetid på 1 måned, hvor deltagelsen er gratis, herefter forventes det at man indbetaler kontingent. Kontingentbetalingen følger kalenderåret og betales

  1. 1.        halvår – senest 31. januar
  2. 2.        halvår – senest 30. august

Medlemskabet koster kr. 800,- halvårligt.

Unge under 18 år betaler ½ kontingent.

Beløbet indbetales på korets konto reg. nr. 2343 – konto nr. 4380 221 085

Påklædning ved arrangementer/koncerter

I Gospelkoret Grace synger vi i HELT sort, det vil sige sorte strømper, sko, bukser, nederdele, kjole, bluse, trøje, (uden nogen former for tilføjelser).

Ved forskellige arrangementer/koncerter medbringer koret hvide eller grønne tørklæder og ved juletid røde tørklæder/slips. Tørklæderne udlevers/ afleveres efter hver optrædende.

Transport og kørsel

Korets medlemmer sørger for egen transport til arrangementer. Ved særlige lejligheder arrangeres særlig transport og der kan eventuelt forekomme samkørsel i privat bil. Ved samkørsel i privat bil aftales kørepenge til chauffør.

Demokratisk forening

Koret er organiseret som forening med vedtægter, som udleveres ved medlemskab. Korets øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes ordinært i marts måned.

Du er altid velkommen til at kontakte en i bestyrelsen, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker yderligere informationer.